Verktøy

Verktøy-menyen til et databasevindu.

Relasjoner

ÅpnerRelasjonsdesignvisningen og sjekker om datbasentilkoblingen større relasjoner.

Brukeradministrering

Åpner dialogvinduet «Brukeradministrering» hvis databasen støtter dette.

Tabellfilter

Åpner tabellfilterdialogen der du kan spesifisere hvilke tabeller i databasen du vil vise eller skjule.

Velg de tabelleene som du vil filtrere i listen Filter.

Hvis du velger den øverste tabellen i et hierarki, blir alle tabellene i hierarkiet valgt.

Hvis du velger en tabell, som er på et lavere nivå i hierarkiet, blir tabellene over den i hierarkiet, ikke valgt.

SQL

Åpner dialogvinduet «SQL», der du kan skrive inn SQL-setninger.

Supporter oss!