Verktøy

Verktøy-menyen til et databasevindu.

Relasjoner

Åpner dialogvinduet Relasjonsutforming, og kontrollerer om databasekoblinga støtter relasjoner.

Brukeradministrering

Åpner dialogvinduet «Brukeradministrering» hvis databasen støtter dette.

Tabellfilter

Åpner tabellfilterdialogen der du kan spesifisere hvilke tabeller i databasen du vil vise eller skjule.

Velg de tabelleene som du vil filtrere i listen Filter.

Hvis du velger den øverste tabellen i et hierarki, blir alle tabellene i hierarkiet valgt.

Hvis du velger en tabell, som er på et lavere nivå i hierarkiet, blir tabellene over den i hierarkiet, ikke valgt.

SQL

Åpner dialogvinduet «SQL», der du kan skrive inn SQL-setninger.

Supporter oss!