Lagre

I dette dialogvinduet kan du angi plasseringen og navnet på et skjema, som du lagrer i en databasefil. Dialogvinduet åpner automatisk, når du lagrer et skjema første gang.

Opprett ny mappe

Trykk for å lage en ny mappe i databasefilen.

Opp et nivå

Trykk for å gå et nivå opp i mappehierarkiet.

Filnavn

Skriv inn filnavnet til det lagrede skjemaet.

Lagre

Klikk for å lagre skjemaet i databasefilen.

Supporter oss!