Fil

Fil-menyen for et databasevindu. Bare oppføringer for databaser vises.

Lagre

Lagrer gjeldende databasefil, spørring, skjema eller rapport. For databasefilen ser du dialogboksen fil lagre . For de andre objektene ser du dialogboksen Lagre .

Lagre som

Lagrer den nåværende databasefilen med et annet navn. I dialogboksen fil lagring , velg en bane og filnavn du vil lagre.

Eksporter

Eksporterer den valgte rapporten eller skjemaet til et tekstdokument. En dynamisk rapport blir eksportert som en kopi av databaseinnholdet på eksportstidspunktet.

Send

Åpner en undermeny

E-postdokument

Åpner standard e-postprogram for å sende en ny e-post. Den nåværende databasefilen legges ved som vedlegg. Du kan skrive inn emnet, mottakerne og en melding.

Rapport som e-post

Åpner standardprogrammet for e-post for å sende en ny e-post. Den valgte rapporten blir tatt med som et vedlegg. Du kan skrive inn emne, mottakere og en melding. Hvis du eksporterer en dynamisk rapport, vil en kopi av databaseinnholdet legges ved.

Rapporter til tekstdokument

Eksporter den valgte rapporten som et tekstdokument. Hvis du eksporterer en dynamisk rapport, vil en kopi av databaseinnholdet legges ved.

Supporter oss!