Rediger

Rediger-menyen til et databasevindu.

Kopier

Kopier det valgte objektet til utklippstavlen.

Lim inn

Limer inn et element fra utklippstavlen. Du kan lime inn skjemaer og rapporter, med undermapper, fra en database til en annen.

Lim inn utvalg

Limer inn et element fra utklippstavlen. Du kan lime inn skjemaer og rapporter, med undermapper, fra en database til en annen.

Velg alle

Velger alle postene, med undermapper, nederst i vinduet.

Rediger

Åpner et vindu der du kan redigere den valgte tabellen, spørringen, skjemaet eller rapporten.

Slett

Sletter den valgte tabellen, spørringen, skjemaet eller rapporten.

Gi nytt navn

Gir nytt navn til det valgte objektet. Avhengig av databasen kan noen navn, tegn og navnelengder være ugyldige.

Ă…pne

Ă…pner det valgte objektet i den sist lagrede tilstanden.

Opprett som visning

Gjør om den valgte spørringen til et utsnitt. Den opprinnelige spørringen forblir i databasefilen og det nye utsnittet blir lagret på databasetjeneren. Du må ha skriverettigheter i databasen for å legge til et utsnitt.

Merknadsikon

De fleste databaser bruker forespørsler for å filtrere eller sortere databasetabellene når data vises på datamaskinen din. Visninger tilbyr de samme funksjoneene som forespørsler, men på tjenersiden. Hvis databasen din er på en tjener, som støtter visninger, kan du bruke visninger for å filtrere datapostene på tjeneren, for å sette opp farten på visningstiden.


Skjemaveiviser

Start Skjemaveiviseren for den valgte tabellen, spørringen eller utsnittet.

Rapportveiviser

Start Rapportveiviseren for den valgte tabellen, spørringen eller utsnittet.

Database

Ă…pner en undermeny.

Egenskaper

Ă…pner dialogvinduet Databaseegenskaper.

Forbindelsestype

Ă…pner Tilkoblingsveiviseren.

Avanserte innstillinger

Ă…pner dialogvinduet Avanserte egenskaper.

Supporter oss!