Sett opp en tilkopling til tekstfiler

Angir innstillinger for import av en database i tekstformat.

I en database i tekstformat blir data lagret i en uformatert ASCII-fil, hvor hver datapost består av en rad. Datafeltene er adskilt med separatorer. Tekst i datafeltene er adskilt med hermetegn.

Sti til tekstfiler

Skriv inn stien til tekstfilene. Hvis du bare vil bruke en enkelt tekstfil, kan filen ha hvilket som helst etternavn. Hvis du vil ha med alle filene i en mappe, må alle filene ha etternavnet «*.csv» for å bli gjenkjent som filer i en tekstdatabase.

Bla gjennom

Trykk for å åpne et dialogvindu der du kan velge en fil.

Enkle tekstfiler (*.txt)

Trykk for tilgang til txt-filer.

Filer med kommaseparerede verdier (*.csv)

Trykk for å få tilgang til csv-filer.

Selvvalgt

Trykk for å få tilgang til egne filer. Skriv inn filetternavnet i tekstboksen.

Feltskille

Skriv inn eller velg tegnet som skiller tekstfelt i tekstfilen.

Tekstskille

Skriv inn eller velg tegnet som identifiserer et tekstfelt i tekstfilen. Du kan ikke bruke det samme tegnet som for feltskille.

Desimalskille

Skriv inn eller velg tegnet som er brukt som desimalskille i tekstfilen. Eksempler: komma (0,5), eller punktum (0.5).

Tusenskille

Skriv inn eller velg tegnet som er brukt som tusenskille i tekstfilen. Eksempler: komma (1,000), eller punktum (1.000).

Databaseveiviser

Supporter oss!