Oracle-databasekobling

Angir innstillinger for tilgang til en Oracle-database.

Oracle-database

Du kan bruke en JDBC-driver for å få tilgang til en Oracle-databse fra Solaris eller Linux. For tilgang til databasen fra Windows, trenger du en ODBC-driver.

Navnet til Oracle-databasen

Skriv inn navnet på Oracle-databasen. Be databaseadministratoren om riktig navn.

Tjeneradresse

Skriv inn URL for databaseserveren. Dette er navnet på maskinen som kjører Oracle-databasen. Du kan også erstatte vertsnavnet med IP-adressen til serveren.

Portnummer

Angi portnummeret for databaseserveren. Be databaseadministratoren om riktig portadresse.

Oracle JDBC-driverklasse

Skriv inn navnet på JDBC-driveren.

Testklasse

Test koblingen med gjeldende innstillinger.

Autentisering

Databaseveiviser

Supporter oss!