MariaDB og MySQL Tilkoblinger

Angir alternativene for MariaDB- og MySQL-databaser.

Direkte tilkobling for MariaDB og MySQL databaser

Database navn

Skriv inn navnet på MariaDB- eller MySQL-databasen. Be databaseadministratoren om riktig navn.

Server URL

Skriv inn URL for databaseserveren. Dette er navnet på maskinen som kjører MariaDB- eller MySQL-databasen. Du kan også erstatte vertsnavnet med IP-adressen til serveren.

Port nummer

Angi portnummeret for databaseserveren. Be databaseadministratoren om riktig portadresse. Standard portnummer for MySQL- eller MariaDB-databaser er 3306.

Koble til ved hjelp av ODBC (Open DataBase Connectivity)

Koble til en eksisterende ODBC-datakilde som ble satt på systemnivå.

Koble til ved hjelp av JDBC (Java Database Connectivity)

Koble til en eksisterende JDBC-datakilde som ble satt på systemnivå.

Den neste siden i veiviseren avhenger av valget ditt av enten ODBC eller JDBC:

ODBC-kobling

JDBC-kobling

Autentisering

Databaseveiviser

Supporter oss!