LDAP-kobling

Angi innstillinger for import av en LDAP-database ved bruk av (Lightweight Directory Access Protocol). Denne siden er kun tilgjengelig hvis du har registrert en LDAP-tjener som en adressedatabase.

Tjeneradresse

Skriv inn navnet på LDAP-tjeneren i formen «ldap.tjener.no».

Base DN

Skriv inn startpunktet for søk i LDAP-databasen, for eksempel «dc=com».

Portnummer

Skriv inn portnummeret for LDAP-tjeneren, normalt 389.

Benytt sikker tilkobling (SSL)

Opprett en sikker tilkobling til LDAP-tjeneren via Secure Sockets Layer (SSL). Som standard bruker en SSL-tilkobling port 636. En vanlig tilkobling bruker port 389.

Supporter oss!