ADO-kobling

Angi innstillinger for å legge til en ADO-database (Microsoft ActiveX Data Objects).

Merknadsikon

ADO grensesnittet er en Microsoft Windows proprietær kontainer for å forbinde databaser.


Tipsikon

LibreOffice krever Microsoft Data Access Components (MDAC) for å kunne bruke ADO grensesnittet. Microsoft Windows 2000 and XP inkluderer disse komponentene som standard.


Datakilde-URL

Skriv inn datakildeadressen.

Eksempel-URL-er

For å koble til en Access 2000-fil, bruk formatet:

PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DATA SOURCE=c:\Access\nwind2000.mdb

For å koble med et navn til en katalog på en Microsoft SQL-tjener som har en navneskifter, skriv:

PROVIDER=sqloledb;DATA SOURCE=turner;INITIAL CATALOG=First

For å få adgang til en ODBC-driver som en leverandør:

DSN=SQLSERVER

Bla gjennom

Trykk for å åpne et dialogvindu der du kan velge en database.

Merknadsikon

Et brukernavn kan ha maksimum 18 tegn.


Merknadsikon

Passordet må inneholde 3 til 18 tegn.


Databaseveiviser

Supporter oss!