Databasevalg

Lag en ny database, åpne en databasefil eller koble til en eksisterende database.

Lag en ny database

Trykk her for å opprette en ny database. Dette valget bruker HSQL-databasemotoren med standardinnstillingene. Neste vindu er det siste i veiviseren.

Eksternt nettsted om HSQL.

Åpne en eksisterende databasefil

Trykk her for å åpne en databasefil fra en liste over nylig brukte filer, eller fra et dialogvindu for filvelging.

Nylig brukt

Velg en databasefil som skal åpnes fra lista over nylig brukte filer. Trykk «Fullfør» for å åpne filen og avslutte veiviseren.

Åpne

Åpne et dialogvindu der du kan velge en databasefil. Trykk «Åpne» eller «OK» for å åpne den valgte filen og avslutte veiviseren.

Koble til en eksisterende database

Trykk her for å opprette et databasedokument for en eksisterende databasekobling.

Databasetype

Velg databasetypen for den eksisterende databasekoblingen.

note

Outlook, Evolution, KDE adressebok og Seamonkey databasetypene trenger ikke mer informasjon. For andre databasetyper inneholder veiviseren flere sider for å spesifisere den nødvendige informasjonen.


Den neste veivisersiden er en av de følgende sidene:

Lagre og fortsett

Angir om du vil registrere databasen, åpne databasen for redigering eller sette inn en ny tabell.

Sett opp tekstfilkobling

Sett opp Microsoft Access eller Microsoft Access 2007-kobling

Sett opp LDAP-kobling

Sett opp ADO-kobling

Sett opp JDBC-kobling

Sett opp Oracle-databasetilkobling

MariaDB og MySQL Tilkoblinger

ODBC innstillinger

Sett opp Regnearkstilkobling

Supporter oss!