Databaseveiviser

Databaseveiviseren lager en databasefil som inneholder informasjon om en database.

Avhengig av type operasjon og database består databaseveiviseren av et varierende antall trinn.

Databasevalg

Lag en ny database, åpne en databasefil eller koble til en eksisterende database.

Lagre og fortsett

Angir om du vil registrere databasen, åpne databasen for redigering eller sette inn en ny tabell.

Sett opp tekstfilkobling

Sett opp LDAP-kobling

Sett opp dBASE-kobling

Sett opp JDBC-kobling

Sett opp Oracle-databasetilkobling

MariaDB og MySQL Tilkoblinger

ODBC innstillinger

Sett opp Regnearkstilkobling

Avbryt

Lukker du et dialogvindu ved å trykke Avbryt, vil ingen av endringene bli lagret.

Tilbake

Vis de valgene du gjorde i dialogvinduet i forrige steg. Innstillingene på dette steget blir ikke endret. Denne knappen er bare tilgjengelig fra og med side to.

Neste

Trykk Neste. Da bruker veiviseren gjeldende innstillinger og går videre til neste steg. På det siste steget endres denne knappen til Lag.

Supporter oss!