Avanserte innstillinger

Angir noen innstillinger for en database.

For å bruke denne funksjonen …

I et databasevindu, velg Rediger → Database → Egenskaper, klikk fanenAvanserte egenskaper


Tilgjengeligheten på de følgende kontrollene avhenger av databasetypen:

Sti til dBASE-filer

Angi stien til mappen som inneholder dBASE-filene.

Advarselsikon

Pass på at *.dbf-filetternavn for dBASE er skrevet med små bokstaver.


Bla gjennom

Åpne et dialogvindu der du kan velge en fil eller en mappe.

Test forbindelse

Test tilkoblingen til databasen med gjeldende innstillinger.

Sti til tekstfilene

Skriv inn stien til mappen der tekstfilene er.

Sti til regnearkdokumentet

Skriv inn stien til regnearkdokumentet som du vil bruke som database.

Navnet til ODBC-datakilden på systemet ditt

Skriv inn navnet på ODBC-datakilden.

Brukernavn

Skriv inn brukernavnet som kreves for å få tilgang til databasen.

Passord kreves

Hvis avkrysset, vil brukeren bli spurt om å oppgi passordet som kreves for å få tilgang til databasen.

Navnet på databasen

Skriv inn navnet på databasen.

Navnet på MySQL-databasen

Skriv inn navnet på MySQL-databasen som du vil bruke som datakilde.

Navnet til Oracle-databasen

Skriv inn navnet på Oracle-databasen som du vil bruke som datakilde.

Microsoft Access-databasefil

Skriv inn navnet på Microsoft Access-databasefilen som du vil bruke som datakilde.

Vertnavn

Skriv inn vertnavnet for LDAP-datakilden.

Datakilde-URL

Skriv inn plasseringen til JDBC-datakilden som en URL.

JDBC-driverklasse

Skriv inn navnet på JDBC-driverklassen som skal brukes til å koble til datakilden.

Testklasse

Test databasetilkoblingen gjennom JDBC-driverklassen.

Velg en database

Velg en database fra lista, eller trykk Lag en ny database for å lage en ny database.

Supporter oss!