Tilkoblingstypeveiviser

Endre tilkoblingstypen for den gjeldende databasen.

For å bruke denne funksjonen …

I et databasevindu, velg Rediger → Database → Tilkoblingstype


Tilkoblingsstypeveiviseren består av tre sider. Man kan ikke overføre alle innstillinger fra én databasetype til en annen.

Du kan for eksempel bruke veiviseren for å åpne en databasefil, som er i et format, som vanligvis ikke gjenkjennes av en installert database.

Databasetype

Velg hvilken databasetype du vil koble til.

Avanserte innstillinger

Angir noen innstillinger for en database.

Ytterligere innstillinger

Angi ytterligere innstillinger for en datakilde.

Supporter oss!