Ytterligere innstillinger

Angi ytterligere innstillinger for en datakilde.

For å bruke denne funksjonen …

I et databasevindu, velg Rediger → Database → Egenskaper, klikk fanen Andre innstillinger


Tilgjengeligheten på de følgende kontrollene avhenger av databasetypen:

Vertnavn

Skriv inn vertnavnet til tjeneren der databasen ligger. For eksempel «ldap.tjener.no.»

Portnummer

Skriv inn portnummeret til tjeneren der databasen ligger.

MySQL JDBC-driverklasse

Skriv inn navnet på JDBC-driveren for MySQL-databasen.

Tegnsett

Velg tegnsettet du vil bruke ved visning av databasen i LibreOffice. Denne innstillingen påvirker ikke databasen. Velg «System» for å bruke standardtegnsettet til systemet.

Merknadsikon

Text og dBASE-databaser er begrenset til tegnsett med fast tegnlengde, hvor alle tegnene er kodet med det samme antallet bytes.


Oracle JDBC-driverklasse

Skriv inn navnet på JDBC-driveren for Oracle-databasen.

Driverinnstillinger

Angi ekstra innstillinger for driveren.

Bruk katalog for filbaserte databaser

Bruk den gjeldende datakilden av katalogen. Dette valget er nyttig når ODBC-datakilden er en databasetjener. Ikke velg dette alternativet dersom ODBC-datakilden er en dBase-driver.

Base DN

Angi startpunktet for søk i LDAP-databasen (for eksempel «dc=com»)

Maks antall poster

Skriv inn det høyeste antall poster du vil laste inn når du åpner kobling til en LDAP-tjener.

Vis også slettede dataposter

Vis alle postene i filen, iberegnet de som er merket som slettet. Du kan ikke slette poster hvis du krysser av i denne boksen.

Merknadsikon

I dBASE-formatet, forblir slettede oppføringer i filen.


Tipsikon

For å se endringene som du gjør i databasen, kan du lukke forbindelsen til databasen og deretter koble til databasen igjen.


Indekser

Åpner dialogvinduet der du kan organisere tabellindeksene i den gjeldende dBase-databasen.

Teksten inneholder overskrifter

Kryss av her hvis den første filen i tekstfilen inneholder feltnavn.

Feltskille

Skriv inn eller velg tegnet som skiller tekstfelt i tekstfilen.

Tekstskille

Skriv inn eller velg tegnet som identifiserer tekstfelt i tekstfilen. Du kan ikke bruke det samme tegnet som for feltskille.

Desimalskille

Skriv inn eller velg tegnet som er brukt som desimalskille i tekstfilen. Eksempler: komma (0,5), eller punktum (0.5).

Tusenskille

Skriv inn eller velg tegnet som er brukt som tusenskille i tekstfilen. Eksempler: komma (1,000), eller punktum (1.000).

Filetternavn

Velg format for tekstfilen. Filetternavnet du velger vil påvirke innstillingene i dette dialogvinduet.

Supporter oss!