Databaseegenskaper

Angi egenskapene til en database.

For å bruke denne funksjonen …

I et databasevindu, velg Rediger → Database → Egenskaper


Avanserte innstillinger

Angir noen innstillinger for en database.

Ytterligere innstillinger

Angi ytterligere innstillinger for en datakilde.

Supporter oss!