Opprettede verdier

Angir innstillingene for automatiske opprettede verdier for nye dataposter.

Tilgjengeligheten på de følgende kontrollene avhenger av databasetypen:

Hent opprettede verdier

Slå på støtte for LibreOffice auto-øking i datafelt i gjeldende ODBC- eller JDBC-datakilde. Velg dette alternativet hvis auto-øking-egenskapen i SDBCX-laget til databasen ikke er støttet. Generelt får alle primærnøkkelfelt auto-øking-egenskapen.

Auto-øking-setning

Skriv inn SQL-kommandoangiver som forteller datakilden at den skal auto-øke et gitt heltallsdatafelt. Et eksempel, følgende MySQL-setning bruker «AUTO_INCREMENT»-uttrykket for å øke «id»-feltet hver gang setningen lager et datafelt:

CREATE TABLE «table1» («id» INTEGER AUTO_INCREMENT)

For dette eksemplet, må du skrive inn AUTO_INCREMENT i Auto-økingssetning-boksen.

Spørring av opprettede verdier

Skriv inn en SQL-setning som sender tilbake den sist auto-økte verdien for primærnøkkelfeltet. For eksempel:

SELECT LAST_INSERT_D();

Supporter oss!