Spesielle innstillinger

Angir mĂĄten du kan arbeide med data i en database.

For å bruke denne funksjonen …

I et databasevindu, velg Rediger → Database → Avanserte innstillinger


Tilgjengeligheten på de følgende kontrollene avhenger av databasetypen:

Bruk SQL92-navnebegrensninger

Tillat kun tegn som følger SQL92-navneavgjørelsene i navn i en datakilde. Alle andre tegn blir forkastet. Hvert navn må starte med en bokstav eller understrek («_»). Resten av tegnene kan være ASCII-bokstaver, tall og understreker.

Bruk nøkkelordet AS før tabellalias

Noen databaser bruker nøkkelordet «AS» foran et navn og aliaset til det, mens andre databaser bruker blanktegn. Aktiver dette vaglet for å sette inn AS foran aliaset.

Avslutt tekstlinjer med CR + LF

Velg ĂĄ bruke CR + LF-kodeparet for ĂĄ avslutte hver tekstlinje (foretrukket for DOS og Windows-operativsystemer).

Legg til tabell-aliasnavnet i SELECT-setninger

Legg aliaset til i tabellnavnet i SELECT-setninger.

Bruk OUTER JOIN syntaks '{OJ }'

Bruk skiftesekvenser for ytre sammenføyninger. Syntaksen for denne skiftesekvensen er «{oj outer-join}»

Eksempel:

SELECT vare.* FROM {oj ordrelinje LEFT OUTER JOIN ordrer ON ordrelinje.nr=ordrer.varenr}

Overser rettighetene fra database-driveren

Overser tilgangsrettighetene som er gitt av databasedriveren.

Erstatt navngitte parametre med ?

Erstatt navngitte parametre i datakilden med et spørsmålstegn (?).

Vis versjonskolonner (nĂĄr tilgjengelig)

Noen databaser bruker versjonsnumre på felt for å spore endringer i poster. Versjonsnumrene til feltene øker med 1 hver gang innholdet i feltet blir endret. Vis det interne versjonsnummeret til posten i databasetabellen.

Bruk katalognavnet i SELECT-setninger

Bruk den gjeldende datakilden av katalogen. Dette valget er nyttig nĂĄr ODBC-datakilden er en databasetjener. Ikke velg dette alternativet dersom ODBC-datakilden er en dBase-driver.

Bruk skjemanavnet i SELECT-setninger

Lar deg bruke skjemanavnet i SELECT-setninger.

Opprettelse av indeks med ASC- eller DESC-setning

Opprett en indeks med ASC- eller DESC-setninger.

Sammenligning av logiske verdier

Velg hvilken type logisk sammenligning du vil bruke.

Inndatasjekker av skjemadata for nødvendige felter

NĂĄr du skriver inn en ny post eller oppdaterer en eksisterende post i et skjema, og du etterlater et felt forbundet til en databasekolonne som krever inndata tomt, vil du se en melding om det tomme feltet.

Hvis denne kontrollboksen ikke er slĂĄtt pĂĄ, vil ikke skjemaene i den gjeldende databasene bli sjekket for pĂĄkrevde felt.

Kontrollboksen er tilgjengelig for alle datakilder som støtter skrivetilgang til data. Kontrollboksen eksisterer ikke for regneark, tekst, csv, og de forskjellige skrivebeskyttede adressebøkene.

Overse valutafeltinformasjon

Bare for Oracle-JDBC-koblinger. NĂĄr slĂĄtt pĂĄ spesifiserer det at ingen kolonner blir behandlet som valutafelt. Felttypen som sendes tilbake fra databasedriveren avvises.

Bruk bokstavelige datoer/tider tilpassa ODBC

Viser en liste over element som hører til gjeldende instans.

Støtter primærnøkler

Slå på denne dersom Base skal overprøve om databasen har støtte for primærnøkler.

Når du kopbar til en database ved hjelp av en generisk API som ODBC, JDBC eller ADO, vil Base bruke ulike prøvemetoder for å finne ut om databasen har støtte for primærnøkler. Ingen av disse API-ene har metoder for å finne ut dette.

Det hender at prøvemetodene (heuristikken) feiler. I denne avkryssingsboksen med tre-status er som standard sett til ukjent, som i praksis betyr «bruk heuristikk». Hvis det er krysset av i denne boksen, blir primærnøkkelen støttet. Er avkryssingsboksen ikke avkrysset, finnes det ikke støtte for primærnøkkelen.

Merk at dette valet er kun for å overstyre heuristikken. Hvis du aktiverer avkryssingsboksen for en database som ikke har støtte for primærnøkler, vil dette føre til feil.

Supporter oss!