Avanserte innstillinger

Angi avanserte egenskaper for databasen.

For å bruke denne funksjonen …

I et databasevindu, velg Rediger → Database → Egenskaper, klikk fanenAvanserte egenskaper


Opprettede verdier

Angir innstillingene for automatiske opprettede verdier for nye dataposter.

Spesielle innstillinger

Angir måten du kan arbeide med data i en database.

Supporter oss!