Kjør SQL-uttrykk

Åpner et dialogvindu der du kan skrive inn en SQL-kommando for administrering av en database.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → SQL i et databasevindu


Utføre SQL-kommandoer

Du kan bare skrive inn administrasjonskommandoer i dette dialogvinduet, slik som Godta, Lag tabell eller Dropp tabell og ikke filterkommandoer. Kommandoene som kan skrives avhenger av datakilden, for eksempel, kan dBASE bare kjøre noen av SQL-kommandoene vist her.

Merknadsikon

To run an SQL query for filtering data in the database, use the Query Design View.


Kommando som skal utføres

Skriv inn SQL-kommandoen du vil kjøre.

For eksempel kan du, for en «Litteraturliste»-datakilde, skrive inn følgende SQL-kommando:

SELECT "Adresse" FROM "biblio" "biblio"

For å få mer informasjon om SQL-kommandoer, les dokumentasjonen som kom med databasen.

Forrige kommandoer

Lister opp de tidligere utførte SQL-kommandoene. Velg en kommando og trykk Kjør for å kjøre en kommando på nytt.

Status

Viser resultatet, med eventuelle feilmeldinger, til SQL-kommandoen du kjørte.

Kjør

Kjør kommandoen som du skrev inn i Kjør kommando-boksen.

Lukk

Lukk dialogvinduet.

Supporter oss!