Indekser

Lar deg organisere dBASE-databaseindekser. En indeks gir deg rask tilgang til en database, gitt at dataene du spør etter er angitt i en indeks. Ved utforming av en tabell kan du angi indekser på fanen Indekser.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger → Database → Egenskaper og så Indekser i et databasefilvindu av typen dBASE.


Tabell

Velg databasetabellen som du vil indeksere.

Tabellindekser

Lister opp gjeldende indekser for den valgte databasetabellen. Velg en indeks og trykk på pilen mot høyre for å fjerne en indeks.

Ledige indekser

Lister opp de tilgjengelige indeksene som du kan bruke på en tabell. Trykk på pilen mot venstre for å for å bruke en indeks på den valgte tabellen. Den doble pilen mot venstre tar i bruk alle tilgjengelige indekser.

<

Flytt den valgte indeksen til lista over Tabellindekser.

<<

Flytt alle ledige indekser til lista over Tabellindekser.

>

Flytt den valgte tabellindeksen til lista over Ledige indekser.

>>

Flytt alle tabellindeksene til lista over Ledige indekser.

Supporter oss!