dBASE

Angi innstillingene for en dBASE-database.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger → Database → Egenskaper i et databasefilvindu av typen dBASE


For å være i stand for å angi relasjoner mellom tabeller, bruk JDBC eller ODBC innefra LibreOffice.

Vis avslåtte dataposter

Vis alle postene i en fil, inkludert de som er merket som slettet. Du kan ikke slette poster hvis du krysser av her.

I dBASE-formatet, forblir slettede oppføringer i filen.

For å se endringer som du lager i databasen, lukk forbindelsen til databasen, og koble til databasen igjen.

Denne innstillingen påvirker ikke databasen. Velg «System» for å bruke systemets standardtegnsett.

Tegnsett

Velg kodeomgjøringen som du vil bruke for å vise databasen i LibreOffice. Dette gjør ingenting med selve databasen. Velg «System» for å bruke standardtegnsettet til operativsystemet. Tekst- og dBase-databaser er begrenset til tegnsett med fast størrelse på tegnlengden, der alle tegn blir kodet med samme antall byte.

Bruk SQL92-navnebegrensninger

Bare tillat navn i datakilden som bruker tegn som tar hensyn til navnebegrensingene i SQL92-standarden. Alle andre tegn blir forkastet. Hvert navn må starte med en bokstav eller en understrek («_»). Resten av tegnene kan være ASCII-tegn, understreker eller nummere.

Indekser

Åpner dialogvinduet Indekser, der du kan ordne tabellindeksene for gjeldende dBASE-database.

Supporter oss!