Generelt

Når du oppretter en databasetabell som en administrator, kan du bruke denne fanen for å bestemme brukeradgang, og redigere dataene eller tabellstrukturen.

Hvis du ikke er administrator, kan du bruke fanen Generelt for å se dine adgangsrettigheter for den valgte tabellen.

Tabellnavn

Viser navnet på den valgte databasetabellen.

Type

Viser databasetypen.

Plassering

Viser den komplette stien for databasetabellen.

Lese data

Tillater en bruker å lese dataene.

Sette inn data

Tillater en bruker å sette inn nye data.

Endre data

Tillater en bruker å endre data.

Slette data

Tillater en bruker å slette data.

Endre tabellstruktur

Tillater en bruker å endre tabellstrukturen.

Definisjon

Tillater en bruker å slette tabellstrukturen.

Endre referanser

Tillater en bruker å endre de angitte referansene. Dette kan for eksempel være å lage nye relasjoner for tabellen, eller å slette eksisterende relasjoner.

Supporter oss!