Generelt

Generelt

Når du oppretter en databasetabell som en administrator, kan du bruke denne fanen for å bestemme brukeradgang, og redigere dataene eller tabellstrukturen.

Beskrivelse

Supporter oss!