Tildel kolonner

I datakildeoversikten kan du kopiere en tabell ved Ä dra og slippe tabellen pÄ tabellbeholderen. Hvis du markerer avkrysningsfeltet Legg til data pÄ den fÞrste siden av dialogvinduet Kopier tabell, sÄ vil dialogvinduet Tildel kolonner Äpnes som det andre vinduet. Du kan bruke dette dialogvinduet for Ä kartlegge innholdet i et datafelt i kildetabellen til et annet datafelt i mÄltabellen.

Kildetabell

Lister opp datafeltene i kildetabellen. For Ä ta med et datafelt fra kildetabellen til mÄltabellen, krysser av i boksen foran datafeltnavnet. For Ä avbilde innholdet i et datafelt fra kildetabellen til et annet felt i mÄltabellen, trykk pÄ datafeltet i kildetabell-lista og deretter pÄ pil opp eller ned. Trykk Alle for Ä ta med alle datafeltene fra kildetabellen i mÄltabellen.

MĂ„ltabell

Lister opp de mulige datafeltene i mÄltabellen. Bare datafelt som er valgt i kildetabellen vil bli tatt med i mÄltabellen.

opp

Flytter den valgte oppfÞringen opp en posisjon pÄ listen.

ned

Flytter den valgte oppfĂžringen ned Ă©n plassering i listen.

alle

Velger alle datafeltene i lista.

ingen

Nullstill alle avkrysningsbokser i lista.

Supporter oss!