Typeformatering

I datakildeoversikten, kan du kopiere en tabell ved å dra og slippe tabellen på tabellbeholderen. Dialogvinduet Typeformatering er det tredje vinduet i dialogvinduet Kopier tabell.

Listeboks

Viser de datafeltene som vil bli tatt med i den kopierte tabellen.

Kolonneinformasjon

Feltnavn

Viser navnet på det valgte datafeltet. Hvis du vil, kan du oppgi et nytt navn.

Felttype

Velg en felttype.

Lengde

Angi antall tegn for datafeltet.

Antall desimaler

Angi antall desimaler for datafeltet. Dette alternativet er bare tilgjengelig for numeriske eller desimale datafelt.

Standardverdi

Velg standardverdien for et Ja/Nei-felt.

Automatisk typegjenkjenning

LibreOffice kan automatisk gjenkjenne feltinnhold, når du kopierer databasetabellerne med dra og slipp.

(maks.) linjer

Skriv inn antallet linjer som skal brukes til automatisk gjenkjenning.

Auto

Slå på automatisk typegjenkjenning.

Supporter oss!