Bruk kolonner

I datakildeoversikten kan du kopiere en tabell ved å dra og slippe tabellen på tabellbeholderen. Dialogvinduet Bruk kolonner er det andre vinduet i dialogvinduet Kopier tabell.

Eksisterende kolonner

Venstre listeboks

Viser de tilgjengelige datafeltene du kan ta med i den kopierte tabellen. Trykk på navnet til et datafelt og så på > knappen for å kopiere det. Trykk på » for å kopiere alle feltene.

Høyre listeboks

Viser de feltene du kan ta med i den kopierte tabellen.

Knapper

Legger til eller fjerner det valgte feltet (> eller <-knappen) eller alle feltene (<< eller >> -knappen).

Neste side

Supporter oss!