Kopier spørring eller tabell ved hjelp av dra og slipp.

Dra og slipp av en spørring eller tabell åpner dialogvinduet Kopier tabell, hvilket lar deg angi innstillingene for kopiering av en spørring eller en tabell.

For å bruke denne funksjonen …

Dra og slipp en tabell eller en spørring til tabelldelen av et annet databasefil vindu


Med dialogvinduet Kopier tabell kan du:

Du kan kopiere innenfor den samme databasen eller mellom forskjellige databaser.

Kopier tabell

Du kan kopiere en tabell ved å dra og slippe tabellen på tabellområdet i et databasefilvindu. Dialogvinduet Kopier tabell vises.

Bruk kolonner

I datakildeoversikten kan du kopiere en tabell ved å dra og slippe tabellen på tabellbeholderen. Dialogvinduet Bruk kolonner er det andre vinduet i dialogvinduet Kopier tabell.

Typeformatering

I datakildeoversikten, kan du kopiere en tabell ved å dra og slippe tabellen på tabellbeholderen. Dialogvinduet Typeformatering er det tredje vinduet i dialogvinduet Kopier tabell.

Supporter oss!