Relasjoner

Lar deg angi og redigere en relasjon mellom to tabeller.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verkt√ły ‚Üí Relasjoner i et databasevindu


Merknadsikon

Oppdaterings- og slettemulighetene er bare tilgjengelig hvis de er st√łttet av den brukte databasen.


Tabeller

Hvis du lager en ny relasjon, kan du velge en tabell fra hver av kombinasjonsboksene √łverst i dialogvinduet.

Hvis du åpnet dialogvinduet Relasjoner for en eksisterende relasjon ved å dobbeltklikke på forbindelseslinjer i relasjonsvinduet, kan tabellene involveret i relasjonen ikke endres.

N√łkkelfelter

Angi n√łkkelfeltene for relasjonen.

Navnene på tabellene som er valgt for lenkingen vises her som kolonnenavn. Hvis du trykker på et felt, kan du bruke piltastene for å velge andre felter fra tabellen. Hver relasjon blir skrevet i en rad.

Oppdateringsinnstillinger

Her kan du velge innstillinger som tar effekt, n√•r det er endringer i et prim√¶rn√łkkelfelt.

Ingen handling

Angir at endringer som gj√łres i en prim√¶rn√łkkel ikke p√•virker andre eksterne n√łkkelfelt.

Oppdaterende overlapp

Oppdaterer alle eksterne n√łkkelfelt hvis verdien i den tilh√łrende prim√¶rn√łkkelen har blitt endret (Overlappende oppdatering).

Set null

Hvis den tilh√łrende prim√¶rn√łkkelen har blitt endret, kan du bruke dette valget til √• angi ¬ęIS NULL¬Ľ-verdien i alle eksterne n√łkkelfelt. ¬ęIS NULL¬Ľ betyr at feltet er tomt.

Angi standard

Hvis den tih√łrende prim√¶rn√łkkelen har blitt endret, kan du bruke dette valget for √• angi en standardverdi for alle eksterne n√łkkelfelt. Under opprettelsen av den tilh√łrende tabellen, vil standardverdien for et eksternt n√łkkelfelt bli angitt n√•r du tildeler feltegenskapene.

Slettingsinnstillinger

Her du kan velge hvilke innstillinger som tas i bruk, n√•r et prim√¶rn√łkkelfelt blir slettet.

Ingen handling

Velg om det √• slette en prim√¶rn√łkkel skal endre eksterne n√łkkelfelt eller ikke.

Slett overlapp

Velg om alle eksterne n√łkkelfelt skal slettes hvis du sletter den tilh√łrende prim√¶rn√łkkelen.

Advarselsikon

N√•r du sletter et prim√¶rn√łkkelfelt med tilvalget Slett overlapp, vil alle dataposter fra andre tabeller som har denne n√łkkelen som sin fremmedn√łkkel ogs√• bli slettet. Bruk denne innstillingen med stor omhu. Det er fare for at en stor del av databasen kan bli slettet.


Set null

Hvis du sletter den tilh√łrende prim√¶rn√łkkelen, vil ¬ęIS NULL¬Ľ-verdien bli gitt til alle eksterne n√łkkelfelt.

Angi standard

Hvis du sletter den tilh√łrende prim√¶rn√łkkelen, vil en gitt verdi gis til alle eksterne n√łkkelfelt.

Supporter oss!