Tabellutforming

I Tabelloppsett vinduet kan du opprette nye tabeller eller redigere strukturen i en tabell.

For å bruke denne funksjonen …

Trykk på knappen Tabell i et databasevindu. Velg så Sett inn → Tabellutforming eller Rediger → Rediger


Databaseoversikt

Tabellutforming

Vinduet har sin egen menylinje. Den inneholder også følgende nye kommando: Indeksoppsett

Område for tabellvalg

I dette området velger du tabellstrukturen.

Feltnavn

Angir navnet på datafeltet. Databasemotoren kan legge inn begrensninger på lengden på tabellnavnet, og bruk av spesialtegn og mellomrom i tabellnavnet.

Felttype

Angir feltype. De tilgjengelige felttyper er begrenset av databasemotoren som brukes.

Beskrivelse

Angir en valgfri beskrivelse for hvert felt.

Radoverskriftene inneholder følgende kommandoer på sprettoppmenyen:

Klipp

Klipper ut den valgte raden til utklippstavlen.

Kopier

Kopierer den valgte raden til utklippstavlen.

Lim inn

Limer inn innholdet fra utklippstavlen

Slett

Sletter de valgte radene.

Sett inn rader

Setter inn en tom rad over den nåværende, hvis tabellen ikke har blitt lagret. Setter inn en en tom rad på slutten av tabellen hvis tabellen har blitt lagret.

Primærnøkkel

Hvis denne kommandoen har et avkrysningsmerke, er datafeltet i denne linja en primærnøkkelen. Du slår av/på statusen for denne kommandoen ved å trykke på det. Kommandoen er kun synlig hvis datakilden støtter bruk av primærnøkler.

Feltegenskaper

Angir feltegenskaper for det valgte feltet.

Lengde

Angir maksimalt antall tegn som er tillatt for dataoppføring i det tilsvarende datafeltet, inkludert mellomrom eller spesialtegn.

Antall desimaler

Angir antall desimaler for et numerisk felt eller desimalfelt.

Standardverdi

Angi verdien som skal være standard i nye dataposter.

Format-eksempel

Viser formatkoden som du kan velge med knappen .

Denne knappen åpner dialogvinduet Feltformat.

Hjelpeområde

Viser en hjelpestreng eller hint definert av databasedesigneren for det oppgitte feltet.

Supporter oss!