Skriv inn / forandre passord

Lar deg skrive inn og bekrefte et nytt eller endret passord. Hvis du har angitt en ny bruker, skriv inn brukerens navn i dette dialogvinduet.

Bruker

Angi navnet til den nye brukeren. Dette feltet er kun synlig hvis du har opprettet en ny bruker.

Gammelt passord

Skriv inn det gamle passordet. Dette feltet er kun synlig hvis du har åpnet dialogvinduet med Endre passord.

Passord

Skriv inn et nytt passord.

Bekreft (passord)

Gjenta det nye passordet.

Supporter oss!