Tabell - sprettoppmenyer

Sprettoppmenyen i tabellbeholderen tilbyr forskjellige funksjoner som gjelder for alle databasetabeller. For å redigere en spesiell tabell i databasen, velg den tilsvarende tabellen og åpne den tilhørende sprettoppmenyen.

For å bruke denne funksjonen …

Trykk på knappen Tabeller i et databasevindu


Merknadsikon

Avhengig av sammenhengen er det mulig, at ikke alle funksjoner i din gjeldende database er vist i sprettoppmenyene. For eksempel, er kommandoen Relasjoner for å angi relasjonene mellom forskjellige tabeller, bare tilgjengelig når man arbeider med relasjonsdatabaser.


Avhengig av databasesystem, kan du finne følgende elementer i sprettoppmenyene:

Åpne

Bruk Åpne-kommandoen for å åpne det valgte objektet i en ny oppgave.

Hvis en tabell er åpen, er det flere tilgjengelige funksjoner for å redigere data med.

Relasjoner

Denne kommandoen åpner vinduet Relasjonsoppsett, som lar deg angi sammenhenger imellom forskjellige databasetabeller.

Lag lenke

Denne kommandoen kan brukes når et objekt er merket. En lenke med navnet «Lenke til xxx» (der xxx er navnet på objektet) blir laget direkte i samme mappe som det valgte objektet.

Supporter oss!