Skjemaer

Skjemaer kan brukes til å enkelt skrive inn eller redigere eksisterende innhold i databaser.

Skjemaveiviser

Skjemakontroller

Skjemakontrollene har verktøyene for å opprette et skjema i en tekst, tabell, tegning, eller presentasjon.

Skjema i oppsettilstand

I oppsettilstand setter du opp skjemaet og avgjør egenskapene for det og de inneholdende kontrollelementene.

Søk etter post

Lar gjennom databasetabeller og skjemaer. I skjemaer og databasetabeller kan du lete gjennom datafelter, listebokser og avkryssingsbokser for bestemte verdier.

Sortere og filtrere data

Du finner sorterings- og filtreringsfunksjoner i skjemalinja, når du åpner et skjema i brukertilstand.

Supporter oss!