Navn på datakilde

Angi en plassering for adressebokfilen og et navn som brukes for den i datakildeutforskeren.

For å bruke denne funksjonen …

Veiviser for datakilde til adressebok → Navn på datakilden


Sted

Angi hvor databasefilen er lagret.

Bla gjennom

Velg plasseringen ved hjelp av et dialogvindu.

Gjør denne adresseboka tilgjengelig for alle moduler i LibreOffice

Registrer den nyopprettede databasefilen i LibreOffice. Databasen listes da i panelet for datakilder ( + Shift + F4). Dersom denne avkryssingsboksen ikke er avkrysset, vil databasen kun være tilgjengelig ved å åpne databasefilen.

Navn på adressebok

Angi navnet til datakilden.

Supporter oss!