Velg tabell

Angir en tabell fra adresseboka i Seamonkey / Netscape som kilde til adresseboka i LibreOffice.

For å bruke denne funksjonen …

Veiviser for datakilde til adressebok → Velg tabell


Alle tabeller fra den første brukerprofilen blir registrert for denne datakilden i LibreOffice. Du må velge en tabell som skal bli brukt i LibreOffice-maler.

Listeboks

Velg tabellen som skal fungere som adressebok for LibreOffice-malene.

Tipsikon

Du kan gjøre endringer i malene og dokumentene senere ved å velge Rediger → Bytt database.


Supporter oss!