Flere innstillinger

Lar deg angi flere innstillinger for andre eksterne datakilder.

For å bruke denne funksjonen …

Veiviser for adressedatakilde → Flere innstillinger


Innstillinger

Åpne et dialogvindu der du finner flere innstillinger.

Supporter oss!