Flere innstillinger

Lar deg skrive inn flere innstillinger for LDAP-adressedata og andre eksterne datakilder.

For å bruke denne funksjonen …

Veiviser for adressedatakilde → Flere innstillinger


Innstillinger

Åpne et dialogvindu der du finner flere innstillinger.

Hvis du valgte LDAP-adressedata på den første siden, får du se LDAP -siden.

Supporter oss!