Kilde for adressedata

Denne veiviseren registrerer en eksisterende adressebok som en datakilde i LibreOffice.

For å bruke denne funksjonen …

Meny Fil → Veivisere → Kilde for adressedata


Du kan registrere adressedata og andre datakilder i LibreOffice til enhver tid:

Registrere en adressebok

Velg formatet på den eksterne adresseboka

Ikke alle formater er tilgjengelige på alle systemer.

Thunderbird

Velg dette alternativet hvis du allerede bruker en adressebok i Thunderbird eller Icedove.

KDE-adressebok

Velg dette alternativet hvis du allerede bruker en adressebok i KDE-adressebok.

Mac OS X-adressebok

Velg dette alternativet hvis du allerede bruker en adressebok i OS X-adressebok.

Evolution

Velg dette alternativet hvis du allerede bruker en adressebok i Evolution.

Evolution LDAP

Velg dette alternativet hvis du allerede bruker en adressebok i Evolution LDAP.

Groupwise

Velg dette alternativet hvis du allerede bruker en adressebok i Groupwise.

Annen ekstern datakilde

Velg dette alternativet hvis du vil registrere en annen datakilde som adressebok i LibreOffice.

Avbryt

Avslutter veiviseren uten å sette i verk noen endringer.

Forrige

Lar deg se valgene du gjorde på forrige steg. Gjeldende innstillinger blir lagret.

Neste

Lagrer de nåværende innstillingene og går videre til neste side.

Lag

Oppretter forbindelsen med datakilden og lukker dialogvinduet.

Supporter oss!