Veiviseren Euro-omregner

Gjør om valutaen funnet i LibreOffice Calc-dokumenter og i felter og tabeller i LibreOffice Writer-dokumenter til euro.

Kun lukkede filer blir omregnet. Derimot er det mulig å bruke Euro-omregneren i et åpent LibreOffice Calc-dokument. I dette tilfellet får du opp et eget dialogvindu. Dette vinduet er beskrevet til slutt i denne seksjonen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Fil → Veivisere → Euro-omregner


Advarselsikon

Kun valutaer fra land som er med i EUs pengeunion, blir omregnet.


Omfang

Enkelt LibreOffice Calc-dokument

Gjør om en enkelt LibreOffice Calc-fil. Du gjør om felter og tabeller i LibreOffice Writer ved å krysse av for Gjør også om felter og tabeller i tekstdokumenter.

Hele mappen

Gjør om alle LibreOffice Calc- og LibreOffice Writer-dokumenter og maler i den valgte mappen.

Valutaer

Angir valutaen som skal konverteres til euro.

Kildemappe / Kildedokument

>Angi mappen til, eller navnet på filene som skal gjøres om.

...

>Åpne et dialogvindu for å velge en mappe eller et dokument.

Ta med undermapper

Velg om alle undermapper til den valgte mappen også skal tas med.

Gjør også om felter og tabeller i tekstdokumenter

Regn om valutamengder funnet i felter og tabeller i LibreOffice Writer-dokumenter.

Advarselsikon

Verdier i tekstdokumentet som ikke står i felter eller tabeller blir ikke gjort om.


Midlertidig ubeskyttet ark uten spørring

Velg om arkbeskyttelsen skal skrus av mens omregninga pågår, og deretter skrus på igjen. Hvis arket er passordbeskyttet, vil du få opp et dialogvindu der du blir bedt om passordet.

Målmappe

>Angi mappen og stien der de omgjorte filene skal lagres.

...

Åpne et dialogvindu for å velge hvilken mappe du vil legge de omgjorte filene i.

Avbryt

Stenger Euro konvertereren.

Hjelp

Slår på hjelp for dialogvinduet.

Regn om

Starter omregningen.

Mens omregninga pågår, vises en side som viser framgangen.

Forrige

Gå tilbake til den første siden av Euro-konverteringen.

Hvis gjeldende dokument er et LibreOffice Calc-dokument eller -mal, kan du åpne euro-konverteringen ved å trykke på den tilhørende knappen på verktøylinjen. Til vanlig er denne knappen skjult. For å vise knappen må du trykke på pilen ved enden av verktøylinjen, og velge synlige knapper-kommandoen og trykke på Euro-konverterings-knappen.

Ikon

Euro-omregner

Dialogvinduet Euro-omregner har følgende funksjoner:

Hele dokumentet

Koverterer hele dokumentet.

Valutaer

Angi hvilke valutaenheter som skal omgjøres til euro.

Merket område

Velg cellene du vil regne om i dette området om du ikke valgte Hele dokumentet. Ta et valg og trykk på de ønskede oppføringene i Maler-feltet eller Valutaområder-feltet. Det valgte området vil vises som merket i dokumentet. Velg Regn om for å utføre omregninga.

Cellestiler

Gjør om alle celler med en viss cellestil.

Valutaceller i dette arket

Gjør om alle valutacellene i regnearket.

Valutaceller i hele dokumentet

Gjør om alle valutacellene i dokumentet.

Merket område

Gjør om alle valutacellene i det valgte området. Alle cellene må ha samme format slik at det er mulig å kjenne dem igjen som et valgt område.

Maler / Valutaområder

Viser områdene fra listen som skal gjøres om.

Supporter oss!