Kommende sider av Dokumentkonvertering

Angir hvilken mappe det skal lastes fra og lagres til, for hver type mal og hver type dokument.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Fil → Veiviserer → Dokumentkonvertering


Maler

Velg om og hvordan maler skal konverteres.

Tekstmaler

Legg merke til at etiketten «Tekstmaler» kan være noe annet avhengig av valgene på tidligere sider. For eksempel om Microsoft Word-dokumenter er valgt, står det «Word-maler».

Angi at malene skal gjøres om.

Inkluder undermapper

Angi at det også søkes etter passende filer i undermappene til den angitte mappen.

Importer fra

Angi mappen som inneholder kildefilene.

Lagre til

Angi mappen målfilene skal lagres i.

...

Åpne et dialogvindu for valg av sti.

Dokumenter

Velg om og hvordan dokumenter skal konverteres.

Tekstdokumenter

Legg merke til at etiketten «Tekstdokumenter» kan være noe annet avhengig av valgene på tidligere sider. For eksempel om Microsoft Word-dokumenter er valgt, står det «Word-dokumenter».

Angi om dokumentene skal konverteres.

Inkluder undermapper

Angi at det også søkes etter passende filer i undermappene til den angitte mappen.

Importer fra

Angi mappen som inneholder kildefilene.

Lagre til

Angi mappen målfilene skal lagres i.

...

Åpne et dialogvindu for valg av sti.

Herfra kan du gå tilbake til hovedsiden av veiviseren Dokumentkonvertering.

Supporter oss!