Dokumentkonvertering

Kopier og gjør om dokumenter til OpenDocument XML-formatet som brukes avLibreOffice.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Fil → Veivisere → Dokumentkonvertering


Veiviseren konverterer dokumenter fra Microsoft Word, Excel og PowerPoint. Kildefilene blir kun lest, ikke redigert. Nye målfiler blir opprettet med nytt filetternavn i den samme mappen eller en nyopprettet.

Veiviseren Dokumentkonvertering har følgende sider:

Den første siden av Dokumentkonvertering

Angir hvilke typer Microsoft Office-dokumenter som skal konverteres.

Kommende sider av Dokumentkonvertering

Angir hvilken mappe det skal lastes fra og lagres til, for hver type mal og hver type dokument.

Sammendrag av Dokumentkonvertering

Viser et sammendrag av hva som blir gjort om når du velger Konverter.

Avbryt

Lukker du et dialogvindu ved å trykke Avbryt, vil ingen av endringene bli lagret.

Forrige

Lar deg se valgene du gjorde på forrige steg. Gjeldende innstillinger blir lagret.

Neste

Lagrer de nåværende innstillingene og går videre til neste side.

Gjør om

Når du trykker deg fram gjennom dialogvinduet, heter denne knappen Neste. Når du kommer til siste side, heter knappen Gjør om. Du gjør altså om ved å trykke på knappen.

Supporter oss!