Veiviser for gruppeelement: Lag alternativgruppe

Angi en etikett for alternativgruppen.

For å bruke denne funksjonen …

I skjemautforming kan du trykke på gruppeboksen på verktøylinjen
og lage en ramme med musen. Dette er den siste siden i veiviseren.


Hvilken forklaringstekst vil du bruke for alternativgruppen?

Skriv inn navnet du vil ha på valgboksen. Navnet på grupperingsrammen blir vist som en etikett i skjemaet. Teksten du skriver inn her samsvarer med egenskapen Etiketti grupperingsrammen.

Supporter oss!