Veiviser for gruppeelement: Databasefelt

Denne siden er kun synlig om dokumentet er lenket opp mot en database. Den angir om referanseverdier skal lagres i databasen.

Angi hvor referanseverdiene skal lagres. En referanseverdikan representere den nåværende tilstanden til en gruppeboks i en database.

For å bruke denne funksjonen …

I skjemautforming kan du trykke på gruppeboksen på verktøylinjen
og laga en ramme med musen. Dette er side 4 i veiviseren. En database må være tilkoblet.


Merknadsikon

Denne siden blir kun vist om dokumentet allerede er lenket opp mot en database.


Vil du lagre verdien i et databasefelt?

Ja, den skal lagres i følgende databasefelt:

Angi at du vil lagre referanseverdiene i en database. Verdiene blir skrevet i referansefeltet du har valgt i listeboksen. Listeboksen viser alle feltnavn fra databasetabellen som skjemaet er lenket til.

Listeboks

Nei, jeg vil bare lagre verdien i skjemaet:

Angi om du kun vil lagre referanseverdiene i skjemaet og ikke i databasen.

Supporter oss!