Veiviser for gruppeelement: Feltverdier

Gir en referanseverdi til hvert valgfelt.

Velg et felt fra listen over valgfelter og skriv inn den tilsvarende referanseverdien.

For å bruke denne funksjonen …

I skjemautforming kan du trykke på gruppeboksen på verktøylinjen
og laga en ramme med musen. Dette er side 3 i veiviseren.


Hvilken verdi vil du gi hvert alternativ?

Skriv inn et tall eller navn som en referanseverdi for det valgte valgfeltet.

Valgfelter

Velg det valgfeltet du vil gi en referanseverdi til.

Supporter oss!