Veiviser for gruppeelement: Valg av standardfelt

Her kan du velge om du vil angi ett av valgfeltene som standardfelt.

Standardinnstillingene tas i bruk når du åpner skjemaet i brukermodus. Du bruker disse innstillingene til å angi kontrollegenskapen Standardstatus.

For å bruke denne funksjonen …

I skjemautforming kan du trykke på gruppeboksen på verktøylinjen
og laga en ramme med musen. Dette er side 2 i veiviseren.


Vil du ha et alternativefelt valgt som standard?

Velg dette hvis du vil angi standardinnstillinger for valgboksen.

Ja, dette:

Angi om du vil at et valgfelt skal velges som standard etter at skjemaet blir åpnet.

Listeboks

Velg hvilket valgfelt som skal være standard når skjemaet blir åpnet.

Nei, ikke velg et standardfelt.

Her kan du velge å ikke la noe valgfelt være valgt som standard.

Supporter oss!