Veiviser for gruppeelement: Data

Angir hvilke alternativfelter en gruppeboks skal inneholde.

For å bruke denne funksjonen …

I skjemautforming kan du trykke på gruppeboksen på verktøylinjen
og lage en ramme med musa. Dette er side 1 i veivisersiden.


Hvilket navn vil du bruke på alternativfeltene?

Her kan du lage etiketter for hvert valgfelt. Under denne etiketten blir valgfeltet i skjemaet vist. Denne oppføringen gjør det samme som egenskapen etikett i valgfeltet.

Godta

>>

Bekrefter den gjeldende etiketten og kopierer den til valgfeltlisten.


Skriv inn etiketten du vil bruke for hvert valgfelt i gruppen du vil lage, og kopier etiketten til listen ved å trykke på pilen. Gjenta disse stegene til du har laget etiketter for alle valgfeltene.

Valgfelter

Viser alle valgfeltene som må tas med i gruppeboksen.

Fjern

<<

Fjern de valgte valgfeltene fra listen.


Supporter oss!