Veiviseren for gruppeelement

Veiviseren for gruppeelement startes automatisk når du setter inn en gruppeboks i et dokument.

For å bruke denne funksjonen …

I skjemautforming kan du trykke på gruppeboksen på verktøylinjen
og lage en ramme med datamusen.


Veiviser for gruppeelement: Data

Angir hvilke alternativfelter en gruppeboks skal inneholde.

Veiviser for gruppeelement: Valg av standardfelt

Her kan du velge om du vil angi ett av valgfeltene som standardfelt.

Veiviser for gruppeelement: Feltverdier

Gir en referanseverdi til hvert valgfelt.

Veiviser for gruppeelement: Databasefelt

Denne siden er kun synlig om dokumentet er lenket opp mot en database. Den angir om referanseverdier skal lagres i databasen.

Veiviser for gruppeelement: Lag alternativgruppe

Angi en etikett for alternativgruppen.

Avbryt

Lukker du et dialogvindu ved å trykke Avbryt, vil ingen av endringene bli lagret.

Tilbake

Vis de valgene du gjorde i dialogvinduet i forrige steg. Innstillingene på dette steget blir ikke endret. Denne knappen er bare tilgjengelig fra og med side to.

Neste

Trykk Neste. Da bruker veiviseren gjeldende innstillinger og går videre til neste steg. På det siste steget endres denne knappen til Lag.

Lag

Lager objektet.

Supporter oss!