HTML-eksport - side 6

Angir fargene for publikasjonen.

Tekstformateringen hentes fra tegningen eller presentasjonen. Denne siden vises ikke hvis du har fjernet merket i avkrysningsboksen Lag tittelside eller valgt «Automatisk» eller «Nettkringkasting» på tidligere sider i veiviseren.

For å bruke denne funksjonen …

menyen LibreOffice Draw eller LibreOffice Impress Filer → Eksport og velg filtypen HTML. Side 6 i veiviseren.


Velg fargeoppsett

Angir fargeoppsettet og fargene som skal brukes til tekst og bakgrunn.

Bruk fargeoppsett fra dokument

Velger fargene fra stiler som er brukt i det gjeldende dokumentet.

Bruk nettleserfarger

La brukerens nettleser velge fargene som skal brukes.

Bruk eget fargeoppsett

Lar deg velge dine egne farger på forskjellige elementer i en presentasjon.

Tekst

Åpner dialogvinduet Farge. Her kan du velge tekstfargen i presentasjonen.

Hyperlenke

Åpner dialogvinduet Farge. Her kan du velge fargen på hyperlenker i presentasjonen.

Aktiv lenke

Åpner dialogvinduet Farge. Her kan du velge fargen på aktive lenker i presentasjonen.

Besøkt lenke

Åpner dialogvinduet Farge. Her kan du velge fargen på besøkte lenker i presentasjonen.

Bakgrunn

Åpner dialogvinduet Farge. Her kan du velge bakgrunnsfargen i presentasjonen.

Supporter oss!