HTML-eksport - side 5

Angir en stil for knappene som brukes til å navigere gjennom lysbildene i presentasjonen.

Denne siden vises ikke hvis du har fjernet merket i avkrysningsboksen Lag tittelside eller valgt «Automatisk» eller «Nettkringkasting» på tidligere sider i veiviseren.

For å bruke denne funksjonen …

menyen LibreOffice Draw eller LibreOffice Impress Filer → Eksport og velg filtypen HTML. Side 5 i veiviseren.


Velg knappestil

Velg om du vil sette inn knapper som kan brukes til å navigere i presentasjonen. Du kan også velge en stil for knappene.

Bare tekst

Setter inn hyperlenker som ren tekst uten knapper.

Valgfelt

Viser knappestilene som er tilgjengelig. Trykk på en knappestil for å velge den.

Supporter oss!