HTML-eksport - side 4

Angir informasjon som skal vises på tittelsiden til publikasjonen.

Du kan hoppe over denne siden hvis du fjerner merket i avkrysningsboksen Lag tittelside eller velger «Automatisk» eller «Nettkringkasting» på tidligere sider i veiviseren.

For å bruke denne funksjonen …

menyen LibreOffice Draw eller LibreOffice Impress Filer → Eksport og velg filtypen HTML. Side 4 i veiviseren.


Informasjon for tittelsiden

Forfatter

Angir navnet til publikasjonens forfatter.

E-post adresse

Angi e-postadressen.

Hjemmeside

Angi din hjemmeside. En hyperlenke vil bli satt inn i publikasjonen.

Mer informasjon

Angir mer tekst som skal vises på tittelsiden.

Supporter oss!