HTML-eksport - side 3

Angir bildetypen og ønsket oppløsning på skjermen.

For å bruke denne funksjonen …

menyen LibreOffice Draw eller LibreOffice Impress Filer → Eksport og velg filtypen HTML. Side 3 i veiviseren.


Lagre bilde som

Angir filformatet for bilder. Du kan ogsĂĄ velge hvor mye bilder som skal eksporteres, skal komprimeres.

PNG - Portable Network Graphics-format

Filene blir eksportert i PNG-format. PNG-filer komprimeres uten datatap, og kan inneholde mer enn 256 farger.

GIF - Graphics Interchange Format

Filene blir eksportert i GIF-format. GIF-filer komprimeres uten datatap, og kan ha opp til 256 farger.

JPG - Komprimert filformat

Filene blir eksportert i JPEG-format. JPEG-filer komprimeres med justerbar komprimering, og kan inneholde mer enn 256 farger.

Utskriftskvalitet

Velg hvor mye JPEG-bilder skal komprimeres. 100 % gir best kvalitet for et stort dataområde. 25 % gir små filer med dårligere bildekvalitet.

Skjermoppløsning

Angir oppløsning for skjermen som presentasjonen skal vises på. Bildet blir vist i redusert størrelse, avhengig av oppløsningen som er valgt. Du kan velge en reduksjon på opp til 80 % mindre enn opprinnelig størrelse.

Lav oppløsning (640x480 piksler)

Velg lav oppløsning for å holde filstørrelsen nede. Selv med mange lysbilder kan størrelsen begrenses.

Middels oppløsning (800x600 piksler)

Velg middels oppløsning for en mellomstor presentasjon.

Høy oppløsning (1024x768 piksler)

Velg høy oppløsning for en lysbildeframvisning med høy kvalitet.

Eksporter

Ta med lydeffekter ved bildeskift

Velg om lydeffektene som er valgt for lysbildeovergangene, ogsĂĄ skal eksporteres.

Supporter oss!