HTML-eksport - side 2

Angir hvilken publikasjonstype som skal brukes.

Du kan velge om du vil ta med rammer, lage en tittelside eller vise notater.

For Ă„ bruke denne funksjonen 


LibreOffice Draw eller LibreOffice Impress Velg Fil → Eksporter og velg sĂ„ filtypen «HTML-dokument». Dette er side 2 i veiviseren.


Publikasjonstype

Angir de grunnleggende innstillinger for eksporten du vil utfĂžre.

Standard HTML-format

Lager HTML-sider av sidene som eksporteres.

Standard HTML med rammer

Lager standards HTML-sider med rammer. Den eksporterte siden vil bli plassert i hovedramma. Rammen til venstre vil vise en innholdsfortegnelse med hyperlenker.

Lag tittelside

Lag en tittelside til dokumentet.

Velg om ogsÄ notatene skal vises.

Automatisk

Lag en standard-HTML-presentasjon som en sÄkalt kioskeksport. Fremvisningen gÄr da automatisk framover med en angitt pause mellom bildene.

Som angitt i dokumentet

Lysbildeovergangen er styrt av tiden du setter av til hvert lysbilde i presentasjonen. Hvis du velger en manuell sideovergang, vil HTML-presentasjonen vise en ny side nÄr du trykker pÄ en hvilken som helst tast pÄ tastaturet.

Automatisk

Sideovergangen skjer automatisk etter en angitt tid, og er uavhengig av innholdet i presentasjonen.

Visningstid for lysbilde

Angi hvor lenge hvert lysbilde skal vises.

Uendelig

Starter HTML-presentasjonen om igjen automatisk etter at det siste lysbildet er vist.

Nettkringkasting

NÄr eksport for nettkringkasting brukes, blir det laget automatiske skript med stÞtte for Perl eller ASP. PÄ denne mÄten kan taleren (for eksempel en taler pÄ en telefonkonferanse, som kjÞrer en lysbildeframvisning pÄ Internett) endre lysbildene i nettleserne til publikum. Du finner mer informasjon om nettkringkasting senere i denne delen.

Active Server Pages (ASP)

Dette valget gjÞr at WebCast eksport skaper ASP-sider nÄr du velger ASP. Merk at denne HTML-presentasjonen bare vil virke pÄ WEB tjener som har stÞtte for ASP.

Perl

Brukes av «Eksport for nettkringkasting» til Ä lage sider i HTML-format og som Perl-skript.

URL for lyttere

Oppgi en nettadresse (absolutt eller relativ) som den som vil se presentasjonen skal skrive inn i sin nettleser.

URL for presentasjon

Oppgi en nettadresse (absolutt eller relativ) der HTML-presentasjonen skal lagres pÄ tjeneren.

URL for Perl-skript

Skriv inn en nettadresse (absolutt eller relativ) for Perl-skriptene som blir laget.

Mer informasjon om nettkringkastingseksport

Det finnes to nettkringkastingsteknologier du kan bruke til Ă„ eksportere LibreOffice Impress-presentasjoner: Active Server Pages (ASP) og Perl.

Advarselsikon

I begge tilfellene krever nettkringkasting en HTTP-tjener som stÞtter enten Perl eller ASP som skriptsprÄk. Derfor er valgene for eksport avhengig av HTTP-tjeneren som brukes.


Nettkringkasting i ASP

Eksportere

Du kan ikke bruke den samme mappen til Ă„ lagre to forskjellige HTML-eksporter.

Bruke nettkringkasting med ASP

Du kan bruke nettkringkasting sÄ snart de eksporterte filene er tilgjengelige pÄ en HTTP-tjener.

Eksempel:

La oss si at du har installert Microsoft Internet Information Server (IIS) pÄ datamaskinen. Da du satte opp IIS, valgte du mappen «C:\Inet\wwwroot\presentasjon» som mÄlmappe for HTML-filer. I dette eksemplet gÄr vi ut fra at nettadressen til datamaskinen du bruker, er «http://mintjener.no».

NÄ kan publikum se lysbildet som foredragsholderen har valgt, ved Ä gÄ til nettadressen«http://mintjener.no/presentasjon/webcast.asp». Publikum vil ikke kunne gÄ til andre lysbilder pÄ denne nettadressen uten at de vet hvilket filnavn lysbildet er lagret med. Derfor bÞr HTTP-tjeneren settes opp slik at den ikke viser innholdet i mappen.

Nettkringkasting med Perl

Eksportere

Bruke nettkringkasting med Perl

NÄ mÄ du sette opp filene som ble laget med veiviseren for HTML-eksport, pÄ en HTTP-tjener som stÞtter Perl. Dette kan ikke gjÞres automatisk, fordi det finnes mange forskjellige HTTP-tjenere som stÞtter Perl. Nedenfor finner du en generell beskrivelse av stegene du mÄ gÄ gjennom. Se i dokumentasjonen for tjeneren eller ta kontakt med nettverkadministratoren for Ä finne ut hvordan disse trinnene skal utfÞres pÄ tjeneren du bruker.

NĂ„ skal du kunne bruke nettkringkasting.

Eksempel:

I dette eksemplet gÄr vi ut fra at du kjÞrer en HTTP-tjener pÄ en datamaskin med Linux. Nettadressen til HTTP-tjeneren er «http://mintjener.no» og mÄlmappen for HTML-dokumenter er «//usr/local/http/». Perl-skriptene er i mappen«//usr/local/http/cgi-bin/». Skriv inn «hemmelig.htm» som navn pÄ eksportfilen og «presentasjon.htm» som URL for lyttere. I tekstfeltet URL for presentasjon skriver du inn «http://mintjener.no/presentasjon/» og i URL for Perl-skript skriver du inn «http://mintjener.no/cgi-bin/».

NÄr du er ferdig med Ä installere Perl-filene, kan foredragsholderen holde presentasjonen. Publikum kan se denne presentasjonen pÄ nettadressen «http://mintjener.no/presentasjon/presentasjon.htm».

Supporter oss!